Det skal du vide om fotosyntese

Det skal du vide om fotosyntese

11. september 2022 0 Af Skribent

Fotosyntese er livsvigtigt for jordens planter, dyr og mennesker. Det forvandler nemlig vand og CO2 til sukker og ilt. Bliv meget klogere på fotosyntese i artiklen her og få svar på, om det kan bruges i kampen mod klimaforandringer.

Hvad er fotosyntese?

Fotosyntese er den vigtigste biokemisk process, da den danner grundlaget for, at der er liv på jorden.

Det er alle grønne planter, alger og nogle få bakterier, som kan lave fotosyntese. De er i stand til at optage CO2 og vand, og danne glukose, som er med til at få planten til at vokse. Som affaldsprodukt i processen dannes ilt, som er mindst lige så vigtigt.

Fotosyntese formel er: 6 CO2 + 6 H2O + lysenergi –> C6H12O6 (glukose) + 6 O2

Hvordan foregår fotosyntesen?

Det er inde i planternes blade, at selve fotosyntesen foregår. Vand bliver først transporteret fra plantens rødder og ud i bladene. Bladene består af celler, og i mange af cellerne er der små grønne korn – også kaldet grønkorn. Det er i grønkornene, at fotosyntesen foregår. Grønkorn indeholder klorofyl, der fanger lysenergi fra solen, som splitter vandmolekylerne og frigør elektroner.

På undersiden af plantecellerne findes spalteåbninger, hvorigennem CO2 optages. Det næste i processen er, at kulstof, som planten opbygges af, bliver dannet ved, at de frigjorte elektroner fra vandet spalter CO2. Heraf bliver ilt (O2) så et affaldsprodukt som frigives fra planten.

Klimaforandringerne påvirker fotosyntesen

I mange mange år var fotosyntesen i balance. Forholdet mellem ilt og CO2 var i balance i atmosfæren, men det er i de seneste årtier blevet ændret på grund af CO2 udledningen.

I 2019 var den globale CO2 udledning helt op på 37 gigatons. Det er 30 procent højere end i 1970’erne.

Der er bred enighed blandt verdens forskere om, at det især er afbrænding af de fossile brændstoffer, som er skyld i den øgede CO2 udledning.

Og netop på grund af den store udledning af CO2 kan fotosyntesen ikke følge med. Planterne kan ikke nå at spalte CO2 og derfor er niveauet stadigvæk højt.

Forskerne er dog i gang med at udtænke fotosyntetiske løsninger, som kan hjælpe med at sænke udledningen af CO2.

For eksempel er der opfundet kunstige blade, som skal efterligne naturens fotosyntese. Det store problem har dog været, at bladene ikke har kunne trække CO2 ud af den almindelige atmosfæriske luft. Men nu har forskere fundet en løsning via en kunstig membran, som gør, at de kunstige blade kan omdanne CO2 til ilt.

En anden vej til at mindske udledningen af CO2 og hjælpe fotosyntesen på vej, kan være via dyr, som bruger fotosyntese. Der findes nemlig dyr på vores planet, som efterligner planterne og algernes fotosyntetiske evner. For eksempel høster havsneglen grønkorn ud af alger, som den optager i sine celler, så den kan omdanne sollys til energi.